Vermogen & Pensioen

Bij de volgende financiële zaken kan ik je helpen:

Vermogensopbouw

Je hebt vermogen en wilt daar een hoger rendement op behalen dan de rente op je spaarrekening. Dat kan, ook als je geen of weinig risico wilt lopen om geld te verliezen. Samen met jou kijk ik naar de mogelijkheden en naar de risico’s die je wel of niet wilt lopen.

Pensioen

Heb je geen of weinig inzicht in de hoogte van je pensioen? Wil je weten wat je kunt doen om je pensioen aan te vullen om later onbezorgd van je pensioen te kunnen genieten? Dat inzicht kan ik je geven. Dan laat ik je zien hoe hoog je pensioen naar verwachting is op je pensioendatum en wat je kunt doen om je pensioen aan te vullen. Voor de verschillende oplossingen geef ik aan de hand van berekeningen inzicht in het bedrag dat je naar verwachting maandelijks beschikbaar hebt, zodra je met pensioen bent.

Om inzicht te krijgen in je maandelijkse netto inkomen op je pensioendatum, bij volledige arbeidsongeschiktheid of bij overlijden, kan ik eerst een pensioenscan voor je uitvoeren. Op basis van de uitkomsten van de pensioenscan overleg ik dan met jou of het zinvol is om je advies te geven over de mogelijkheden om extra pensioen op te bouwen of het inkomen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden aan te vullen. Een pensioenscan kost € 99,– inclusief BTW.

Afdekken risico’s (bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid)
alleen in combinatie met advies over pensioen en/of vermogen

In combinatie met advies over je pensioensituatie of vermogensopbouw, kijk ik ook naar de risico’s die je loopt met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Wat gebeurt er met je inkomen als je arbeidsongeschikt raakt of werkloos wordt? Ik laat je graag zien wat je financiële situatie is als één van deze gebeurtenissen plaatsvindt. En hoe je die financiële situatie kunt verbeteren door nu iets te doen. Wellicht zijn het arbeidsongeschiktheidsrisico via je pensioenfonds af te dekken. Of is het afsluiten van een verzekering die uitkeert bij arbeidsongeschiktheid een betere optie? Dat zoek ik graag samen met jou uit.

Geld sparen voor kinderen

Wil je er zeker van zijn dat je kinderen later kunnen studeren? Of help je ze graag financieel bij de aankoop van hun eerste woning? Ik kan met jou de mogelijkheden verkennen om ervoor te zorgen dat er op termijn geld beschikbaar is voor je kinderen.

Financiële coaching

Vind je het lastig om je financiële zaken op orde te brengen en op orde te houden? Mis je overzicht m.b.t. geldzaken? Ik coach je graag met als doel dat je in de toekomst zelf weer controle hebt over je financiën.

Ben je benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan contact met me op.

Dienstverleningsdocumenten

Hieronder vind je de dienstverleningsdocumenten, waarin is vermeld welke werkzaamheden ik voor je kan uitvoeren en wat gemiddeld de kosten zijn de deze werkzaamheden. Deze documenten zijn voorgeschreven door de Autoriteit Financiële Markten om mijn dienstverlening met andere aanbieders te kunnen vergelijken.

dienstverleningsdocument pensioen werkgevers

dienstverleningsdocument vermogen / pensioen particulier

dienstverleningsdocument afdekken risico’s